Podmienky

Doklady potrebné pre prenájom vozidla:

Fyzická osoba:

  • Občiansky preukaz
  • Vodičský preukaz

Právnická osoba:

  • Občiansky preukaz a Vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať
  • Výpis z Obchodného registra (Živnostenský register)
  • Zmluvu o prenájme vozidla môže podpísať iba konateľ spoločnosti alebo jeho splnomocnenec

Depozit:

Fabia – 200 €
Passat CC – 400 €
Mercedes-Benz – 1500 €
Depozit sa platí pri prevzatí vozidla v hotovosti. Pri odovzdaní nepoškodeného vozidla sa depozit vráti v plnej výške.

Minimálny vek a nadobudnutie vodičského preukazu:

Fabia – od 21 rokov / VP min. 1 rok
Passat CC – od 21 rokov / VP min. 1 rok
Mercedes-Benz  (akýkoľvek) - od 23 rokov / VP min. 2 rok

Obmedzenie kilometrov:

Maximálny počet najazdených kilometrov je 300 km / deň.
Limit kilometrov pre víkendovú sadzbu je 600 km / víkend.
Pri nadlimite sa účtuje cena 0,08 € / km bez DPH.
Pre všetky vozidlá značky Mercedes-Benz platí cena za nadlimit 0,20 € / km bez DPH.
Pri dlhodobom prenájme je limit 5000 km / mesiac.

Doba požičania vozidla:

1 deň = 24 hodín od prevzatia
Za prekročenie 24 hodín je udelená pokuta vo výške jedného denného prenájmu. (Tolerancia 90 minút)

Čistota vozidla:

Vozidlo sa odovzdáva v čistom stave a je povinnosťou nájomcu vrátiť čisté vozidlo.

Poistenie:

Všetky naše vozidlá majú platné Povinné zmluvné poistenie a Havarijné poistenie.
Pri poistnej udalosti, ktorú zaviní iný účastník cestnej premávky, neplatíte nič. Poistné plnenie sa hradí z PZP.
Pri poistnej udalosti, ktorú zaviníte vy, je mininálna spoluúčasť 200 € alebo 5 % zo škody spôsobenej na vozidle.
V prípade dopravnej nehody je potrebné bezodkladne privolať dopravnú políciu a následne kontaktovať našu spoločnosť.
Zákazník na seba preberá zodpovednosť za úhradu celého poistného plnenia (škody) v prípade, že poistovňa uzná dopravnú nehodu, resp. priebeh dopravnej nehody ako podvodnú alebo požití alkoholických nápojov, drôg alebo iných omamných látok.

Vycestovanie do zahraničia:

S vozidlom môžete cestovať do všetkých krajín Európskej únie. Vstup nie je povolený do nasledovných krajín: Albánsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Bielorusko, Ukrajina, Estónsko, Rusko, Litva, Lotyšsko, Moldavsko, Turecko, Rumunsko, Srbsko, Macedónsko.

Prevzatie, odovzdanie:

Prevzatie a odovzdanie vozidla je možné v areáli INTRO.CO, na ulici Kopčanskej 35 v Holíči v čase od 8:00 – 16:00 v pracovné dni.

Poplatky a pokuty:

Poplatok za neprimerane znečistené osobné vozidlo je 20 €, pre 9-miestne vozidlo 40 €.
Poplatok za stratu kľúčov od vozidla je 400 €, pri značke Mercedes-Benz 600 €.
Poplatok za stratu dokladov od vozidla je 250 €.
Poplatok za porušenie zákazu fajčenia vo vozidle je 100 €, pri značke Mercedes-Benz 300 €.
Pokuta za nevrátenie kompletnej povinnej výbavy je 60 €.
Tieto ceny sú bez DPH.

Dotankovanie:

Vozidlá sa prenajímajú s plnou nádržou. Nájomca je povinný vrátiť vozidlo s plne dotankovanou nádržou. Môže nato využiť aj našu čerpaciu stanicu INTRO.CO, ktorá sa nachádza v našom areáli.

Storno podmienky:

Do 72 hodin je storno zdarma.
Menej ako 72 hodín od prevzatia vozidla je pokuta  30% z celkovej ceny prenájmu.

Zodpovednosť:

Nájomca / zákazník je zodpovedný za všetky poplatky súvisiace s prevádzkou vozidla počas doby prenájmu ( pokuty za dopravné priestupky, pokuty za spoplatnené cesty, mýtne, atď.)

Pneumatiky:

Pri nadmernom opotrebovaní pneumatík pokuta pre jednu pneumatiku 25 € bez DPH za 1 mm.
Za štandartné opotrebenie je považovaná 1 mm / 4000 km.

Víkenková sadzba:

Za zvýhodnenú víkendovú sadzbu sa považuje prenájom vozidla od piatka do pondelka. 
Limit kilometrov je obmedzený na 600 km / víkend.

Ďalšie informácie:

Spoločnosť nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané v aute.
Platbu za prenájom vozidla je možné uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou.

Vo vozidlách je prísne zakázané fajčiť.
Na vozidle smie jazdiť iba osoba uvedená na nájomnej zmluve.

Rezervácia:

Vozidlo si môžete rezervovať na tel.čísle +421 903 989 796.